Wednesday, November 20, 2019

Bedehusmøter april 2020

Bedehusmøter mars 2020

23.feb søndag kl 11.00 NLM, Kristoffer Ueland. Nattverd
25.feb tirsdag 19.30 NMS Årsmøte, Sverre Jakobsen
26.feb onsdag : Dnk: Tro og lys
27.feb torsdag 16.30 NLM/ImF, Familiesamling m/middag, Anne Rita Nilsen
28.feb fredag 19.00 Krf: Årsmøte og årsfest på bedehuset

01.03 søndag 19.30 Israelsmisjonen: Ragnvald Leif Immerstein, sang: Harald Gundersen
06.03 fredag 19.00 Konsert Flekkefjord musikk-korps
07.03 lørdag 18.00 og 20.00 NLM/ImF: Felles møtehelg, Jon Arvid Bøckman, Farsund musikklag.
08.03 søndag 19.30, NLM/ImF, felles møtehelg fortsetter: Jon Arvid Bøckman, Musikklaget.
09.03 mandag, Bedehusets årsmøte. Musikklaget
15.03 søndag, 19.30 Bjerkrheim-konsert: Kåre Ekroll, songartist Marianne Juvik Sæbø m.fl.
17.03 tirsdag 19.30 NMS
20.03 fredag 19.00, Konsert "Justified"
22.03.søndag 11.00, ImF, med nattverd
24.03 tirsdag 19.30 Dnk: Vårbasar
25.03 onsdag 19.30 NMS/Dnk: Grenseløs treff
26.03 torsdag 16.30 NLM/ImF: Familiesamling m/middag
29.03 søndag 19.30 NMS (Møteuke) Musikklaget
31.03 tirsdag 19.30 ImF

10.april langfredag, 19.30 ImF Nattverdmøte (Haugesalen)
13.april Andre påskedag 11.00 NLM Oddvar Dahl.

Bedehusmøter februar 2020

2/2 søndag kl 19.30 NMS Leiv Gunnar Skiftun
4/2 tirsdag 19.30 NLM Årsmøte
25/2 tirsdag 19.30 NMS Misjonsmøte, årsmøtesaker, andakt Sverre Jakobsen

Tuesday, February 26, 2019

Bedehusmøter januar 2020

VI ØNSKER ALLE ET VELSIGNET NYTT ÅR 2020!
29/12/2019 søndag kl 14.30, ImF/NLM. Juletrefest for familien. Andakt:Tina Haddeland

5/1 søndag, NLM, kl. 19.30 Sangmøte: Thormodsæter og Madsen
7-10/1, tirsdag-fredag, ImF, Bibeltimer
12/1 søndag kl. 19.30 NMS Beint Hansen. Sang av Olav Tengesdal og Olav Lunde
14/1 tirsdag kl 19.30 NLM, misjonsmøte
17/1 fredag kl 19.00: Konsert: Nedland &Co (Konsertgjengen og ImF)
19/1 søndag kl 11.00, ImF, formiddagsmøte med nattverd
21/1 tirsdag kl 19.30,NMS, Åse Skiftun
25/1 lørdag kl 18 og 20. Bedehusenes storsamling, Flekkefjord bedehus: Ø.Benestad, J.Vågen.
26/1 søndag kl 16 og 18 Bedehusenes storsamling, Bedehuset
30/1 torsdag kl 16.30, ImF/NLM: Familiesamling

4/2 tirsdag kl 19.30 NLM Årsmøte. Tormod Helland
9/2 søndag kl.19.30: NOREA-møte. Martin Birkedal, Musikklaget
11/2 tirsdag kl 19.30, ImF Årsmøte
12-13/2 onsdag-torsdag kl. 18.00 Fellesmøter om "Samfunnsbygger",
        Petter Johan Sandved og Hermund Haaland (arr: Felleskirkelig Forum/predikantringen)

Desember 2019

24/11 søndag kl 11.00 NMS Formiddagsmøte med nattverd. Taler: Ove Sandvik. Kollekt. Kaffe
26/11 tirsdag kl 19.30, ImF-møte. Jørgen Tønnesen, "Fra Daniels bønneliv".
30/11 lørdag kl. 11.00 NMS Julemesse. Andakt: Paul Daasvand.

3/12 tirsdag kl 19.30 misjonsmøte NLM, Reidar Mæstad: Andakt.
4/12 onsdag kl 19.00 Samtale mellom bedehusstyret og noen medlemmer av NLM/ImF/NMS
6/12 fredag kl 19.00, Musikklaget synger på Frelsesarmeen.
8/12 søndag kl 19.30 NMS, kveldsmøte Yngve M. Knudsen
10/12 tirsdag kl 19.30 ImF-møte
15/12 søndag kl 19.30 ImF "Vi synger julen inn"
17/12 tirsdag kl 19.30 NMS, adventsmøte Sverre Jakobsen
19/12 torsdag kl 19.30 Nattverdmøte i Haugesalen, andakt Gordon Klungland
20/12 fredag kl 19.00 konsert: "Anita Hernes med band".
29/12 søndag. ImF, Juletrefest kl 16.30

5/1/2020 søndag NLM, kl. 19.30. Sangmøte: Thormodsæter og Madsen.
7-10/1/2020 tirsdag-fredag. ImF bibeltimer. R.Evensen
12/1/2020 tirsdag NMS-møte
19/1/2020 søndag ImF formiddagsmøte kl. 11.00. Nattverd. Frank Rott
25-26/1/2020 lørdag-søndag, bedehusenes storsamling, talere: Ø. Benestad og Johnny Vågen
30/1/2020 torsdag kl 16.30 NLM/ImF Familiesamling

November 2019

30/10 onsdag. Formiddag Bønnestund
30/10 onsdag. kl. 18.00, DnK, NMS, Frikirken: "Grenseløst treff."
30/10 onsdag kl 19.00 Logos bibelundervisning (Tollbua, 2.et.): "Fasade".

2/11 lørdag, NMS, kl. 10.30 Formiddagstreff. Frafjord. Tore Kvinlaug, Utlodning, kaffe, m.m.
3/11 søndag, NMS, kl. 19.30 Sang og musikk-kveld. Madsen, Thormodsæter,  m.fl., Musikklaget
7/11 torsdag, NLM/ImF, kl 14.30. Familiemøte med gratis middag. Tormod Helland.
9/11 lørdag. Julemesse NLM. Misjonær Wenche Lunde. Gjertsen med band.
       Åpning kl 10.30, andakt kl. 11.30. Salg av lodd, suppe, kaker, kaffe, bøker m.m.
10/11 søndag, 19.30, NLM, Misjonær Tormod Helland. Tobias: Bibelbruk
12/11 tirsdag kl 19.30 misjonsmøte NMS
15/11 fredag kl. 19.00 Konsert "Heim".
15-16/11 fredag-lørdag Julemesse ImF. Fredag åpning kl. 18.00, møte kl. 19.00
      lørdag:Dørene åpnes kl 10.00, andakt kl. 11.00
19/11 tirsdag 19.30 misjonsmøte NLM: Tobias: Tekstgjennomgåing
24/11 søndag kl. 11.00, NLM, formiddagsmøte med nattverd. Ove Sandvik
26/11 tirsdag 19.30 misjonsmøte ImF
30/11 lørdag julemesse NMS, messa åpner kl 11.00, andakt kl. 12.00.Andakt: Paul Daasvand

3/12 tirsdag, NLM, kl. 19.30, Reidar Mæstad: Andakt.
8/12 søndag, NMS kl 19.30: Kveldsmøte, Yngve M. Knudsen
15/12 søndag, ImF: "Vi synger julen inn"
17/12 tirsdag, NMS, adventsmøte, Sverre Jakobsen.
20/12 fredag kl. 19.00. Konsert: "Anita Hernes med band".
19/12 torsdag. ImF/NLM, Nattverdmøte i Haugesalen kl. 19.30.
29/12 søndag, ImF, Juletrefest kl. 16.30.

Oktober 20191/10 tirsdag kl 19.30. ImF, Åge Nygård
2/10 onsdag kl 19.00 Logos, ikke på bedehuset, men på "Tollbua bakeri, 2.et."
6/10 søndag kl 19.30  NMS, Ove Sletta
9-13/10 onsdag-søndag. Møteuke ImF/NLM: Marit Stokken Berland og Jarle Berland. Gode sangkrefter, søndag: Musikklaget.
16/10 onsdag kl 19.00 Logos, ikke på bedehuset
18/10 fredag kl 19.00 Konsert
20/10 søndag Dnk eldretreff
23/10 onsdag kl 19.00, Strategi-møte for NLM Flekkefjord Felleslag, Kolbjørn Bø, Siren Klungland Moi, Mons Gunnar Selstø kommer. Samtale, informasjon, kaffe, "Veien videre for NLM"
24/10 torsdag kl. 16.30-18.00, ImF/NLM Familiesamling med middag.
27/10 søndag ImF, kl. 11.00, nattverd, Edvard Foss.
30/10 onsdag kl 19.00, Logos, ikke på bedehuset
30/10 onsdag DnK/NMS Grenseløst treff

1-3/11 fredag - søndag: NMS Møtehelg.