Tuesday, March 23, 2021

Påskemøter kansellert.

 I påskeveka hadde vi bestemt to møter, men på grunn av smittevernregler somtrer i kraft fra torsdag 25.mars, har vi nå bestemt å kansellere begge møtene. Her er mye smitte omkring og kirkene i Agder skal også holdes lukket i påskeveka.

(Langfredag kl 19.30, møte med nattverd. Gordon Klungland og Edvard Foss vert med (ImF))

(Mandag 2.påskedag kl 19.30, påskemøte med taler Inge Sirevåg)

Saturday, March 6, 2021

Søndagsmøter

 Søndag 7.mars kl 19.30 taler Tobias Salmelid over tema «Er du utrustet til kamp?»

Vi regner med at det blir søndags kveldsmøter i ukene framover, dersom ikke nye smittevernregler forbyr det. Så blir det fin møtehelg 19-21.mars med Jon Arvid Bøckman som taler. Lørdag blir Kjell Trodahl med og søndags kveld blir det sang og musikkmøte med Jan Robert Madsen og Olaf Thormodsæter.

Så har vi noen styremøter innimellom for å forberede overgangen til «Flekkefjord Bedehusforsamling» (ImF/NLM). 

Sunday, January 31, 2021


 Når bedehus og kirker er stengte for samlinger over ti, må ein bare ty til andre muligheter. Søndag 31.januar, såmannssøndagen, var det fellesmøte i Flekkefjord der sangere frå Metodistkirken (bildet) deltok sammen med ledere fra Frikirken og Den norske kirke. Det var kollekt til bibelarbeidet på Cuba, og lederen i dette arbeidet deltok også med gode innlegg. Generalsekretæren i Bibelselskapet, Paul Erik Wirgenes, talte om arbeidet med Bibelen og kva bibelordene betyr for den enkelte. Me sat i stua heime og følgde med på TV-skjermen: «Lovsyng vår Herre, som deg i din gjerning gir lykke.»

Monday, January 25, 2021

Bedehuset i forandring

 Kirken er alltid den samme, ble det sagt i tidligere tider. For mange i dag synes den derimot nå å være i stadig forandring, ikke minst i vårt eget land. Men hva med bedehuset? Det første bedehuset ble bygt i 1840 i Norge, og nå er det blitt omkring 3000. De har navnet etter Jesu ord hos evangelisten Markus 11:17: «Mitt hus skal kalles et bedehus (bønnens hus) for folket». Husene ble reist av lekmannsbevegelsen, «i kirken, men ikke under kirken», av misjonsorganisasjoner og andre grupper som ønsket å delta i kristelig og bibelsk oppbyggelse uten at presten alltid måtte styre med det.

I Flekkefjord ble det første bedehuset reist i 1875. Det var kristenfolket i Indremisjonen (ImF) og senere i Misjonssambandet (NLM) og Misjonsselskapet (NMS), som stod bak. Disse misjonsorganisasjonene kjøpte det tidligere Samvirkelaget ved bybroen, Sundegaten 21, og dannet stiftelsen «Flekkefjord Bedehus» 1992. Bygget ble innviet til bedehus 3.sept. 2000, og byen fikk dermed ei skikkelig storstue til store og små samlinger av alle slag. Kjernen i bedehusfolket arbeider innenfor ImF, NLM og NMS, og driver med utstrakt opplæring, menighetsbygging og hjelpearbeid omkring i Norge og i alle verdensdeler.
Mange brukte å til byens kirker kl 11.00 søndags formiddag, og på bedehuset søndags kveld kl 19.30, eller på tirsdagskveldene der. Månedlige nattverdsamlinger på bedehuset var oftest på et kveldsmøte - omkring nattverdbordet, ledet av et par av de eldre, og avsluttet med bønn og vitnesbyrd av deltakerne.

Men hvorfor skulle disse troende samles til møte både i kirken og på bedehuset? Det måtte jo være mer naturlig at søndagsmøtet på bedehuset ble kl 11.00 slik som i andre forsamlinger i byen? Flere bedehus omkring i landet hadde allerede gått inn for en slik ordning, inkludert både dåp og konfirmasjon. Styret i ImF drøftet høsten 2015 spørsmålet om å danne egen forsamling i Flekkefjord med møter søndag formiddag. En gammel ordning for bedehuset var at der skulle det ikke være møter i kirketida. Flertallet i styret for bedehuset mente da at tida var moden for å se bort fra den regelen, bare NMS ønsket å beholde den. Styrene for de andre organisasjonene bestemte da høsten 2017 at de ønsket «å være en forsamling for de som vil ha et alternativ til DnK». Da denne saken dukket opp viste det seg at mange av bedehusvennene kjente på meir tilhørighet til sin misjonsorganisasjon enn til sin felles forsamling. Et utvalg ble derfor satt ned for å arbeide med retningslinjer og lover for en framtidig «Flekkefjord Bedehusforsamling NLM/ImF» der også misjonens sak ble ivaretatt. Disse ble ferdige i 2020, og godkjent av et flertall av medlemmene i NLM og ImF. Men så kom koronapandemien og Bedehuset ble stengt for offentlige møter, også for det planlagde stiftelsesmøte og årsmøte i bedehusforsamlinga.


 

Wednesday, November 20, 2019

Bedehusmøter april 2020 - januar 2021

 Bedehuset vart stengt på grunn av Covid-19, korona-virus, etter ordre frå helsemyndighetene. Denne situasjonen fortsatte heile 2020 og i januar 2021. Da kunne ei forsamling på bedehuset bare vera 10 personer, det var tilstrekkelig for våre foreningsmøter og styremøter, men heller ikkje andre samvær.

Me hadde nytta desse månedene til bl.a. å ha felles styremøter (ImF og NLM) med tanke på å danne «Flekkefjord bedehusforsamling» sammen. 13. og 26. januar hadde me slike styremøter, men noe dato for stiftelsesmøte og årsmøte i  bedehusforsamlinga var ikkje mulig å bestemme. Det var Edvard Foss (ImF-forkynner frå Gyland) som vart bedt om å lede desse møtene, og det gjorde han svært greit med å tilrettelegge nødvendige lover for bedehusforsamlinga og nødvendige forskrifter, innmeldingspapirer, m.m.  Me hadde ellers planlagt fleire møter framover både i januar og februar, som vart kansellerte.