Monday, September 6, 2021

September-møter

 Tirsdag 7.09 kl 19.30 Tobias Salmelid taler om Jesus som møter mennesker, ut fra Joh.ev., og at Jesus     også i dag vil møte menneskene i Ordet.

Søndag 12.09 kl 11.00. Formiddagsmøte med tale og nattverd. Per Hove (ImF) taler og Tobias leder nattverdmøtet, Bjørg Salmelid er møteleder og Reidar pianist.

Torsdag 16.09 kl 16.30 Familiemøte med gratis middag. Tina Haddeland forteller.

Søndag 19.09 kl 19.30 Ingunn Holm taler. Robert Madsen m/band  blir med

Fredag 24.09 kl 19.30 Bedehusbasar. Olav Lundbø, Olav S.Tengesdal og Alf Kallestad blir med. Åpning av lokalene en time før møtene begge dagene.

Lørdag 25.09 kl 12.00 Bedehusbasaren fortsetter. Andakt ved Reidar Bjaanes, sanggruppe blir med: Robert Madsen og Olav Thormodsæter.


Thursday, July 22, 2021

Søndagsmøter i august 2021 Bedehusforsamlingen

 Søndag 25.juli, felles gudstjeneste i kirken kl 11.00, taler: Arne Birkedal. Kirkekaffe.

Søndag 1.august kl 19.30, se annonse for bedehuset.

Søndag 8.august kl 19.30, bedehuset. Taler: Tobias Salmelid om den kristnes forhold til Guds lov, budene.

Søndag 15.august kl 19.30, bedehuset, ImF-taler, Willy Mæland

Søndag 22.august kl 19.30, se annonse for bedehuset

Søndag 29.august kl 19.00, høstsamling på bedehuset (Samlingsfesten), taler: Jorunn og Olav Eikemo

Søndag 5.sept. Kl 19.30, NMS-taler

Tirsdag 7.sept kl 19.30, talerTobias Salmelid: «Jesus i møte med mennesker»

Søndag 12.sept kl 11.00, taler Per Hove. Nattverd v/ Tobias Salmelid

Thursday, June 10, 2021

Flekkefjord Bedehusforsamling

 


Søndagsmøte 13.juni kl 19.30.

Ove Sandvik (NLM) taler.

Anne Karin Verpelstad og Olaf Thormodsæter deltar.

Hjertelig velkommen.


Søndagsmøte  27.juni kl 19.30

Endre Bjelland (ImF) taler

Vel møtt!


Søndagsmøte 11.juli kl 19.30

Einar Krogedal (NLM) taler og synger.

Alle er velkommen.


Monday, May 10, 2021

Flekkefjord bedehusforsamling

 Møter i Flekkefjord bedehusforsamling:

Søndag 9.mai talte Kolbjørn Bø (NLM), 42 var samlet. Trygve og Turid Nedland (Gyland) sang.

Mandag 17.mai blir det ingen tradisonal feiring på bedehuset i år

Tirsdag 18.mai kl 18.mai har interimsstyret sitt møte.

Mandag, 2.pinsedag, 24mai kl 19.30 taler Ingunn Holm (ImF) på møtet. Vi har ingen  fellessang pga hensyn til smittevernreglene, men ei sanggruppe blir med. Misjonskollekt.

Onsdag 26.mai fyller misjonær Jorunn Hamre 90 år, Liknes i Kvinesdal.

Tirsdag 1.juni kl 19.30 blir det årsmøte i den nystiftede «Flekkefjord bedehusforsamling», da blir det bl.a. Valg på medlemmer i styret og eldsterådet.

Søndag 6.juni kl 19.30 taler Bjørn Ingvald Bryggeså (


Monday, April 26, 2021

Bedehusmøter i mai 2021

 Søndag 2.mai blir det ikke møte.

Tirsdag 4. mai kl 19.30 blir det stiftelsesmøte for «Flekkefjord Bedehusforsamling» , et viktig møte for alle bedehusfolket, særlig for de med tilknytning til Misjonssambandet og Indremisjonen. Vi skal ikke stifte et nytt kirkesamfunn, men likevel understreke at vi er en forsamling, og ikke bare to misjons-organisasjoner på bedehuset. Om du allerede er medlem av Den norske kirke eller et annet kirkesamfunn i byen, så kan du likevel bli medlem av vår bedehusforsamling!

Søndag 9.mai kl 19.30 taler Kolbjørn Bø, lederen av NLM Sørvest-regionen (Stavanger).

Sunday, April 18, 2021

Søndagsmøte igjen!


 Søndag 25.april 2021 åpner vi med  møte kl. 19.30.

Taler blir Rolf Eriksen, misjonærsønn fra Etiopia, tidl. Sokneprest i Sirdal, pensjonist, bor i Hovsherad. Olaf Thormodsæter er pianist.  Misjonsoffer. Vi tar hensyn til smittevernreglene.